2016/17

LETNIK PREDSEDNIK LETNIKA ČLAN LETNIKA
1. STOPNJA
1. letnik Mitja Rupnik Tomaž Klopčič
2. letnik Domen Kirn Krefl Demi Harc
3. letnik Mario Kenda Tjaša Heričko
2. STOPNJA
1. letnik Alen Rajšp /
2. letnik Niki Kozoderc /
ABSOLVENTI
Nik Bračič Helena Robič
DOKTORSKI ŠTUDENTI
Mirza Sarajlić /