2017/18

LETNIK PREDSEDNIK LETNIKA ČLAN LETNIKA
1. STOPNJA
1. letnik Marko Gluhak Nika Hadner
2. letnik Maruša Lešnik Haidi Zakelšek
3. letnik Domen Kirn Krefl Demi Harc
2. STOPNJA
1. letnik Jan Mikolič Tjaša Heričko
2. letnik Alen Rajšp /
ABSOLVENTI
Sara Zmrzlak Niki Kozoderc
DOKTORSKI ŠTUDENTI
Mirza Sarajlić /