2016/17

LETNIK PREDSEDNIK LETNIKA ČLAN LETNIKA
1.STOPNJA
1.letnik Mitja Gros /
2.letnik Agnes Kojc Patricija Sedminek
3.letnik Vesna Vrečko Ana Schmidt
2.STOPNJA
1.letnik Janja Forstner Klavdija Žibret
2.letnik Maja Repina Anja Draksler
ABSOLVENTI
Nastja Stropnik Naveršnik Kaja Sel