2017/18

LETNIK PREDSEDNIK LETNIKA ČLAN LETNIKA
1.STOPNJA
1.letnik Maša Jazbec /
2.letnik Mitja Gros Maruša Bajlec
3.letnik Patricija Sedminek Agnes Kojc
2.STOPNJA
1.letnik Anja Mikl Ana Helbl
2.letnik Igor Peras Janja Forstner
ABSOLVENTI
Kaja Sel Anja Draksler