2017/18

LETNIK PREDSEDNIK LETNIKA ČLAN LETNIKA
1.STOPNJA
1.letnik Nika Vrbek  Vid Korotaj
2.letnik Ognjen Vuković Jan Hojnik
3.letnik Maša Sraka Špela Kok
2.STOPNJA
1.letnik Manca Fale Matic Reberčnik
2.letnik Nejc Hanžel Klavdija Krajnc
ABSOLVENTI
Nina Štorgelj Maruša Korpič Lesjak