2017/18

LETNIK PREDSEDNIK LETNIKA ČLAN LETNIKA
1.STOPNJA
1.letnik Žan Lajmsner Leon Novakovič
2.letnik Iris Čeh Vanja Pirš
3.letnik Tadej Bratina Samo Kumperščak
2.STOPNJA
1.letnik Luka Herman Kristijan Brglez
2.letnik Simona Šinko Gregor Bratina
ABSOLVENTI
Mark Kmetec Natalija Geld