2017/18

LETNIK PREDSEDNIK LETNIKA ČLAN LETNIKA
1.STOPNJA
1.letnik / /
2.letnik Melani Potrč Darin Lah
3.letnik Peter Marinko Peter Bernad
2.STOPNJA
1.letnik Jerneja Žerak /
2.letnik Barbara Gašparič Domen Paul
ABSOLVENTI
Jakob Razdevšek Jan Sredenšek