2016/17

LETNIK PREDSEDNIK LETNIKA ČLAN LETNIKA
1.STOPNJA
1.letnik Melani Potrč Margerita Felicijan
2.letnik Peter Marinko /
3.letnik Eva Munda Aljaž Jurkovič
2.STOPNJA
1.letnik Barbara Gašparič /
2.letnik Jan Sredenšek /
ABSOLVENTI
Alex Wirth  Jakob Razdevšek