2016/17

LETNIK PREDSEDNIK LETNIKA ČLAN LETNIKA
1.STOPNJA
1.letnik Neja Gantar /
2.letnik Matej Berglez Marko Kaluža
3.letnik Žan Ajdnik Nika Gaberšek
2.STOPNJA
1.letnik Goran Zorič Marisa Kopše
2.letnik Sara Kandolf Petra Žiberna
ABSOLVENTI
Tadej Jerman Luka Deberšek