2017/18

LETNIK PREDSEDNIK LETNIKA ČLAN LETNIKA
1.STOPNJA
1.letnik Stefan Joksimović Kaja Knavs
2.letnik Isidora Vulić Tina Arko
3.letnik Matic Štrukelj Marko Kaluža
2.STOPNJA
1.letnik Nika Berce Maša Horvat
2.letnik Marisa Kopše Goran Zorič
ABSOLVENTI
Sara Kandolf Andrej Bračko