2017/18

LETNIK PREDSEDNIK LETNIKA ČLAN LETNIKA
1.STOPNJA
1.letnik Tomaž Juhart Anja Meško
2.letnik Jošt Beguš Tjaša Hrnčič
3.letnik Ana Sajovic Nejc Centrih
2.STOPNJA
1.letnik Nataša Miklošič /
2.letnik Patric Rajšp /
ABSOLVENTI
Jure Deželak /