2016/17

LETNIK PREDSEDNIK LETNIKA ČLAN LETNIKA
1.STOPNJA
1.letnik Jošt Beguš Patricija Lunežnik
2.letnik Žan Dreisibner Ana Sajovic
3.letnik Sergej Obran Sabina Žele
2.STOPNJA
1.letnik Patric Rajšp  Anton Justin
2.letnik / /