Welcome! (to greet someone) Dobrodošli!
Hi! Zdravo!
Good bye! Na svidenje!
Good morning! Dobro jutro!
Good afternoon! Dober dan!
Good evening! Dober večer!
Please! Prosim!
Thank you (very much)! Najlepša hvala!
What’s your name? Kako vam je ime?
My name is…… Moje ime je
Where are you from? Od kod ste?
Do you speak English? Govorite angleško?
I don’t understand. Ne razumem.
Sorry! (or: I beg your pardon!) Oprostite!
Help! Na pomoč!
What time is it? Koliko je ura?
Yes Da
No Ne
Bon appetit! Dober tek!
Cheers! Na zdravje!
Beer Pivo
Coffee Kava
Shop Trgovina
Train station Železniška postaja
Train Vlak
Bus station Avtobusna postaja
Bus Avtobus
Post office Pošta
I like you Všeč si mi
I love you Ljubim te
Grade Ocena
Lecture Predavanje