V okviru delovnih komisij Študentskega sveta UM deluje tudi delovna komisija za socialne zadeve, katere glavna naloga je izvedba različnih humanitarnih projektov, ki jih izvajamo skozi celotno leto. Med najbolj odmevne projekte zagotovo sodijo krvodajalske akcije Univerze v Mariboru, kjer se še posebej pokaže nesebičnost in pripravljenost mariborskih študentov. V okviru teh akcij, ki jih izvajamo dvakrat letno sodelujemo z organizacijami, kot so Rdeči križ, v preteklosti pa se je kot pozitivna izkušnja pokazalo tudi sodelovanje z Epruvetko ter Nogometnim klubom Maribor. Na ta način študentom ne samo približamo odvzem krvi, ampak jih tudi obvestimo o možnosti darovanja organov in kostnega mozga, saj se ravno na teh akcijah lahko odločijo še za to vrsto dobrodelnosti.

Organiziramo tudi kar nekaj drugih tradicionalnih projektov, kot so zbiranje zamaškov ter zbiranje sladkarij in igrač. Pri zbiranju zamaškov stopimo v kontakt z družino ter jim pomagamo pri zbiranju. Pri zbiranju igrač in sladkarij pod sloganom »Za igriv otroški nasmeh« pa sodelujemo z Zvezo prijateljev mladine Maribor, kjer ob koncu zbiranja igrač in sladkarij razveselimo otroke na njihovem božičnem obdarovanju.

Vsako leto pomagamo pri organizaciji humanitarne note znanega koncerta Gremo na prvi rok, ki študente mariborske univerze že nekaj let združuje pod sloganom »Študenti za študente«, kjer z enkratno denarno (celotno vstopnino koncerta) pomočjo pomagamo socialno šibkejšim študentom Univerze v Mariboru, ki kljub oteženemu položaju uspešno opravljajo svoje študijske obveznosti. Kako se pomoč dodeli, je vsako leto podrobneje opisano v razpisu, ki ga najdete na spletni strani Študentskega sveta UM.

V letošnjem letu smo poskrbeli tudi za nekaj drugih projektov, s katerimi smo se želeli približati študentom. Tako smo v mesec februarju pripravili projekt Sladko valentinovo, kjer smo študentom v času izpitnega obdobja v Univerzitetni knjižnici Maribor ter njeni čitalnici nastavili čokoladice. Študentje so si lahko med učenjem privoščili sladek odmor. Letos smo organizirali tudi dogodek v okviru Dneva Zemlje. Želeli smo spodbuditi študente k zavedanju glede pomena okolja. V ta namen smo pripravili krajša predavanja z naslovom Poskrbimo za boljši jutri, kjer so profesorji Ekonomsko-poslovne fakultete, Fakultete za strojništvo, Filozofske fakultete in Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede poskušali študentom to tematiko bolje približati.

   DSC_3393-2

 

Nina Krel
predsednica Stalne delovne komisije za socialne
zadeve Študentskega sveta Univerze v Mariboru

E: nina.krel@student.um.si