V študijskem letu 2020/2021 bomo že drugo leto zapored izvajali kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti na Univerzi v Mariboru. Razpis z vsemi informacijami in prijavnico najdete v članku.

Univerza v Mariboru ponuja študentom poleg osnovne študijske dejavnosti ​tudi kreditno ovrednoteno obštudijsko dejavnost, ki se po vsebini uvršča na področja športa, umetnosti in kulture, raziskav, projektov, prostovoljstva, varovanja zdravja itd.

Te učne enote lahko študent​​i izberete v okviru proste izbirnosti ali kot dodatne učne enote. V kolikor se študentu te obveznosti priznajo v okviru študijskega programa, v katerega je vpisan, se priznane obveznosti in ECTS kreditne točke vštejejo v skupno število ECTS kreditnih točk študijskega programa. V nasprotnem primeru se kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost navede kot dodatno opravljena študijska obveznost študenta, ki se mu vpiše v njegovo evidenco individualnih študentovih obveznosti.​ 

Seznam ponujenih učnih enot najdete spodaj. Preverite lahko tudi učni načrt posamezne učne enote.

Prijavo na kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti lahko opravijo študenti, ki so vpisani v študijske programe Univerze v Mariboru in imajo v tekočem študijskem letu veljaven status študenta.

Študentje se na razpis za izvedbo kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti na Univerzi v Mariboru lahko prijavite v času vpisa v višji letnik, in sicer skladno s termini vpisa, ki jih določi posamezna fakulteta, oz.
najkasneje do 30. 9. 2020.

Za več informacij se lahko obrnete na Službo za izobraževanje in študij rektorata Univerze v Mariboru (poststudy@um.si), na pristojni referat za študentske in študijske zadeve fakultete ali na koordinatorja ECTS na fakulteti, na kateri študirate.

Več informacij najdete tukaj!

PRILOGE