V sredo 22. 7. 2020 ob 10. uri bo potekal DAN ODPRTIH VRAT za kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti. Na njem bomo odgovarjali na tvoja vprašanja. Dogodek bo potekal online v orodju MS Teams (shorturl.at/IOSZ9, pristopna koda pni6fs).

V študijskem letu 2020/2021 bomo že drugo leto zapored izvajali kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti na Univerzi v Mariboru. 

Univerza v Mariboru ponuja študentom poleg osnovne študijske dejavnosti ​tudi kreditno ovrednoteno obštudijsko dejavnost, ki se po vsebini uvršča na področja športa, umetnosti in kulture, raziskav, projektov, prostovoljstva, varovanja zdravja itd.

Te učne enote lahko študent​​i izberete v okviru proste izbirnosti ali kot dodatne učne enote. V kolikor se študentu te obveznosti priznajo v okviru študijskega programa, v katerega je vpisan, se priznane obveznosti in ECTS kreditne točke vštejejo v skupno število ECTS kreditnih točk študijskega programa. V nasprotnem primeru se kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost navede kot dodatno opravljena študijska obveznost študenta, ki se mu vpiše v njegovo evidenco individualnih študentovih obveznosti.​ 

Strnjene pozitivne vtise iz preteklega leta so podali tako izvajalci premetov kot študenti. Kaj so povedali, lahko najdeš tukaj.

Seznam ponujenih učnih enot najdete spodaj. Preverite lahko tudi učni načrt posamezne učne enote.

Prijavo na kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti lahko opravijo študenti, ki so vpisani v študijske programe Univerze v Mariboru in imajo v tekočem študijskem letu veljaven status študenta.

Študentje se na razpis za izvedbo kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti na Univerzi v Mariboru lahko prijavite v času vpisa v višji letnik, in sicer skladno s termini vpisa, ki jih določi posamezna fakulteta, oz.
najkasneje do 30. 9. 2020.

Za več informacij se lahko obrnete na Službo za izobraževanje in študij rektorata Univerze v Mariboru (poststudy@um.si), na pristojni referat za študentske in študijske zadeve fakultete ali na koordinatorja ECTS na fakulteti, na kateri študirate.

Več informacij najdete tukaj!