Razširili smo nabor učnih enot kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti: ponujamo še več dejavnosti iz področja športa in širimo vsebine na področja zdravja, ekonomije, tehnike ter še veliko drugih zanimivih vsebin! 

Pogoji za prijavo

Prijavijo se lahko študenti, ki so vpisani v študijske programe Univerze v Mariboru in imajo v tekočem študijskem letu veljaven status študenta.
Na razpis se lahko prijavijo tudi študenti Univerze v Mariboru na izmenjavi.

Rok za prijavo

Prijava poteka v času vpisa v višji letnik, in sicer skladno s termini vpisa, ki jih določi posamezna fakulteta, oz. najkasneje do 30. 9. 2021.
Navedeni prijavni rok ne velja za učno enoto Strokovna praksa na ŠP 2. stopnje kot KOOD 1, 2, 3, 4. Na to učno enoto se je možno prijaviti kadarkoli med študijskim letom.

Učni načrti obštudijskih dejavnosti

Seznam ponujenih učnih enot najdete spodaj. Preverite lahko tudi učni načrt posamezne učne enote.

Za več informacij se študenti lahko obrnejo na Službo za izobraževanje in študij rektorata Univerze v Mariboru (naslov elektronske pošte: poststudy@um.si), na pristojni referat za študentske in študijske
zadeve fakultete ali na ECTS koordinatorja na fakulteti, na kateri študirajo.

Več informacij najdete tukaj!

PRILOGE