Subscribe Now

Trending News

Razpis delnih ponovnih volitev v ŠS FZV IN ŠS PEF

Objavljen je Sklep o razpisu delnih ponovnih volitev v ŠS FZV in SŠ PEF. Najdeš ga tukaj: Sklep o razpisu ponovnih volitev  v Študentski svet FZV in PEF – 19. 11. 2021.

SPREMLJAJ NAS:

Skladno z določili Pravilnika prorektorica za študentska vprašanja Univerze v Mariboru razpisuje volitve za:

 1. Študentski svet Fakultete za zdravstvene vede:
 • volitve za 3. člane Študentskega sveta 1. letnika,
 • volitve za 1. člana Študentskega sveta 2. letnika,
 • volitve za 1. člana Študentskega sveta 3. letnika,
 • volitve za predsednika in člane Študentskega sveta 4. letnika,
 • volitve za predsednika in člane Študentskega sveta 5. letnika,
 • volitve za 4. člane Študentskega sveta absolventov,
 • volitve za predsednika in člane Študentskega sveta doktorskih študentov.

 

 1. Študentski svet Pedagoške fakultete:
 • volitve za 4. člane Študentskega sveta 1. letnika,
 • volitve za 4. člane Študentskega sveta 2. letnika,
 • volitve za predsednika in člane Študentskega sveta 4. letnika
 • volitve za 1. člana Študentskega sveta 5. letnika,
 • volitve za predsednika in člane Študentskega sveta absolventov,
 • volitve za predsednika in člane Študentskega sveta doktorskih študentov.

Kandidaturo lahko vloži vsak študent, ki je vpisan v posamezni letnik, ki predstavlja oblikovano volilno enoto, za katero so razpisana prosta mesta v 1. točki tega razpisa in je študent Fakultete za zdravstvene vede oz. Pedagoške fakultete. Kandidature se vloži preko spletnega obrazca, ki je dosegljiv na povezavi

KANDIDATURA ZA DELNE PONOVNE VOLITVE ZA ČLANA ŠTUDENTSKEGA SVETA FAKULTETE.

 

Obvezna priloga je veljavno potrdilo o vpisu kandidata, ki se ga naloži preko spletnega obrazca.

Kandidature je potrebno oddati najkasneje do konca kandidacijskega postopka, to je do dne 29. 11. 2021 do 12. ure. Po izteku roka se bo spletni obrazec zaklenil in oddaja ne bo več možna.

Kako potekajo delne volitve?

Delne ponovne volitve v SŠ FZV in SŠ PEF je razpisala prorektorica za študentska vprašanja. V razpisu so določeni pomembni datumi, npr. oddaja kandidatur, datum in način volitev, objava rezultatov in podobno.

 • Zainteresirani študentje oddate svoje kandidature, do: 29. 11. 2021 na povezavah zgoraj.
 • Volilna komisija za volitve študentov kandidature pregleda in pripravi seznam popolnih kandidatur, do 3. 12. 2021 do 15. ure. Seznami kandidatov bodo javno objavljeni.
 • Volitve bodo potekale 8. 12. 2021 (prvi krog) in 13.12.2021 (morebitni drugi krogi).
 • Volitve bodo potekale z anonimnim elektronskim glasovanjem na povezavi: https://um.simplyvoting.com/.

V primeru dodatnih vprašanj, prosimo kontaktirajte Volilno komisijo za volitve študentov, ki je dosegljiva na studentske.volitve@um.si.

Volilna komisija univerze za volitve študentov na svoji seji dne 29. 11. 2021 sprejela Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur za člane študentskih svetov letnikov Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru in letnikov Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru:

Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur za člane PEF

Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur za člane FZV

Volilna komisija univerze za volitve študentov je na svoji seji dne 29. 11. 2021 in po izteku roka za dopolnitve kandidatur, dne 2. 12. 2021 sprejela Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur za člane študentskih svetov letnikov Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru:

Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur za člane PEF_po dopolnitvi kandidatur

Volilna komisija univerze za volitve študentov je v skladu s Sklepom o razpisu o razpisu delnih ponovnih volitev v Študentski svet Fakultete za zdravstvene vede UM in Študentski svet Pedagoške fakultete UM  na svoji seji dne 2. 12. 2021 sprejela Sklep o izvedbi volilne kampanje in volilnem redu za volitve v študentske svete članic in drugih članic UM

Sklep o izvedbi volilne kampanje_ponovne delne volitve ŠS FZV in ŠS PEF 

Kandidati na volitvah