foto_izkoristi predvpis subvencionirane prehrane FE

Izkoristi predvpis v sistem za koriščenje subvencionirane prehrane

Na nekaterih točkah SŠP bo od septembra dalje že možen predvpis v sistem za koriščenje subvencionirane študentske prehrane (SŠP) za študijsko leto 2017/18.

foto_izrazi_se FE

Šola igre, sproščenega nastopa in pozitivne komunikacije IZRAZI.SE

Univerzitetna knjižnica Maribor v sodelovanju s Kulturnim inkubatorjem MKC Maribor vabi k vpisu v Izrazi.se, igralsko šolo Iztoka Bevka.

foto_štipendije_za_slovence_v_zamejstvu_in_po_svetu

Štipendije za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študijsko leto 2017/2018

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je 29. 8. 2017 objavil javni razpis za dodelitev štipendij za študij v Republiki Sloveniji za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študijsko leto 2017/2018.

foto nagradni razpis1

Nagradni natečaj za diplomska, magistrska in doktorska dela na temo Slovencev v zamejstvu in v izseljenstvu

Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu je razpisal XVI. nagradni natečaj za diplomska, magistrska in doktorska dela s področja Slovencev v zamejstvu in Slovencev v izseljenstvu.

foto-uvajalni-teden-za-bruce-20162017

Uvajalni teden Univerze v Mariboru v študijskem letu 2017/2018

Draga brucka, dragi bruc! Pred vami je eno najbolj vznemirljivih obdobij vašega življenja – študijska leta. Veseli smo, da ste se odločili ta študijska leta preživeti na Univerzi v Mariboru.

Nefiks zaposlitvene rešitve

Nefiks zaposlitvene rešitve so brezplačna usposabljanja za mlade iskalce zaposlitve, ki jim podajajo veščine za vstop na trg dela ter konkretne izzive z delodajalci.

Delavnice: akademska integriteta

13. in 14. septembra bo v okviru Erasmus+ projekta European network of academic integrity organiziran dogodek Joint staff training event, ki je namenjen zaposlenim in študentom na akademskih inštitucijah, da se bolje spoznajo s temami, vezanimi na akademsko integriteto.

Sofia urban challenge

Dogodek Sofia Urban Challenge je odlična priložnost za vse, ki ste izvirni, kreativni in inovativni ter se ukvarjate s tematikami, povezanimi z onesnaženostjo zraka.

Mesec e-izobraževanja

V času od 11. septembra do 11. oktobra 2017 bo na Univerzi v Mariboru potekal Mesec e-izobraževanja, ki ga organizira Računalniški center Univerze v Mariboru. V sklopu enomesečnega dogodka bodo izvedeni različni tečaji, delavnice in predstavitve, nekatere so namenjene tudi študentom. Urnik vseh aktivnosti je dostopen na spletni strani RCUM-a​.
POKAŽI VSE DOGODKE...
  • Študentski svet Univerze v Mariboru

Senat UM ima na podlagi 258. člena Statuta UM za obravnavanje in preučevanje posameznih vprašanj ter za dajanje mnenj, predlogov…

Študentski svet UM na podlagi 4. člena Pravilnika o podelitvi častnih naslovov, priznanj in nagrad Univerze v Mariboru izvoli petino…

Rektor Univerze v Mariboru je izdal poziv za podajo predlogov za člane in namestnike članov Študentske volilne komisije univerze.

NADOMESTNE VOLITVE V ŠTUDENTSKI SVET UNIVERZE V MARIBORU za člane Študentskega sveta Univerze v Mariboru naslednjih članic UM: Fakultete za…

Rektor Univerze v Mariboru, prof. dr. Igor Tičar, dne 25. 4. 2017 izdaja Sklep o razpisu volitev predstavnikov študentov v …

Prorektorica za študentska vprašanja Univerze v Mariboru, študentka Maja Žibert izdaja Sklep o razpisu nadomestnih volitev v Študentski svet Univerze…