Subscribe Now

Trending News

Univerza v Mariboru

Prvi sestanek LGBTIQ+ skupnosti na UM

Prorektorica UM za kakovost in kadre, prof. dr. Janja Hojnik, sklicuje prvi sestanek LGBTIQ+ skupnosti UM. ​Univerza v Mariboru je v Strategijo za obdobje 2021-2030 zapisala odpravo vsake diskriminacije glede na osebne okoliščine zaposlenih in študentov.

Poziv

Poziv rektorja k podaji predlogov za člane volilne komisije Univerze v Mariboru za volitve študentov

Skladno z določili 287. člena Statuta Univerze v Mariboru (v nadaljevanju: Statut UM), 11. člena Pravilnika o delovanju in sestavi študentskih svetov (v nadaljevanju: Pravilnik) in zaradi prenehanja mandata dosedanjih članov Volilne komisije univerze za volitve študentov, izdaja rektor Univerze v Mariboru poziv za podajo predlogov za člane Volilne komisije univerze za volitve študentov Univerze v Mariboru (v nadaljevanju: VKU…

Izobraževanje

Študent brez strehe nad glavo

Študentje smo se soočili z vratolomnim letom. Za nami je leto študija, ki je večinoma potekalo preko spleta. Zaradi slednjega smo bili študentje prisiljeni ostajati doma, saj so bile fakultete in knjižnice zaprte. Tako so mnogi študentje sprejeli težko odločitev in zapustili Maribor ter se vrnili v rojstne kraje.

Prikaži več novic