Subscribe Now

Trending News

Študentski sveti članic univerze in Študentski svet Univerze v Mariboru organiziramo mnoge interesne dejavnosti za študente in načrtujemo aktivnosti, usmerjene v partnersko sodelovanje študentov pri upravljanju in razvoju univerze, izvedbo izobraževanj študentskih predstavnikov ter promocijo delovanja in aktivnosti študentov UM.  V skrbi za celostni razvoj študentov, zagotavljamo vsebine s poudarkom na spodbujanju mednarodne mobilnosti, humanitarnosti ter zdravstvene ozaveščenosti med študenti, izvedbi tečajev, tekmovanj in spodbujanjem medfakultetne izbirnosti. Organiziramo tudi aktivnosti, ki skrbijo za zdrav življenjski slog, vključno z izvajanjem ukrepov za izboljšanje fizičnega in duševnega zdravja študentov.

Nabor interesnih dejavnosti daje poudarek vsebinam z izvedbo aktivnosti na celotnem spektru delovanja študentov na fakultetah in drugih članicah UM, vključno s področjem športa, kulture, umetnosti, aktualne družbene in univerzitetne problematike, družabnih aktivnosti in povezovanja študentov znotraj UM.

Lokacijo, kjer posamezni projekti potekajo ter okvirni termin izvedbe si lahko pogledate v tabeli spodaj. V kolikor iščete kaj določenega, lahko uporabite iskalnik. Vpišite ključno besedo, po kateri želite iskati: članico (lokacijo aktivnosti), kategorijo (vrsto aktivnosti, ki jo iščete) ali čas izvedbe (mesec, ki vas zanima).

Generated by wpDataTables