Subscribe Now

Trending News

Predsedujoča Študentskemu svetu Univerze v Mariboru

DSC_2731 (1)-min

Nomi Hrast


nomi.hrast@student.um.si
031 808 037

Člani Študentskega sveta Univerze v Mariboru

2024-04-17_Prodekani UM_OsimZan_32-min

FS

Simon Srebot


član

PF

SSUM-19

FGPA

Jurij Petek


jurij.petek@student.um.si

IMG_8206

MF

Nejc Benkovič


nejc.benkovic@student.um.si

članica

EPF

Tisa Lija Šober


tisa.sober@student.um.si

članica

FZV

Nina Urbanja


nina.urbanja@student.um.si

070 740 212

2024-04-17_Prodekani UM_OsimZan_44

FKKT

Nika Atelšek Hozjan


nika.atelek@student.um.si

IMG_8131

FKBV

Rok Pahič


rok.pahic1@student.um.si
031 687 563

članica

Študentski svet FT

Lana Vogrinc


lana.vogrinc@student.um.si
040 538 869

2024-04-17_Prodekani UM_OsimZan_09

FVV

Nejc Kotnik


nejc.kotnik2@student.um.si

IMG_8231

FF

Tim Kokalj


tim.kokalj@student.um.si
041 619 672

članica

FOV

Aila Civić


aila.civic@student.um.si

069 771 992

IMG_8066

FE

Jakob Ban


jakob.ban@student.um.si
031 534 319

2024-04-17_Prodekani UM_OsimZan_18

FL

Nejc Podkoritnik


nejc.podkoritnik@student.um.si
070 156 142

članica

ŠD

Nika Erjavec


nika.erjavec1@student.um.si

040 981 510

2024-04-17_Prodekani UM_OsimZan_36

FERI

Matic Bobnar


matic.bobnar1@student.um.si

SSUM-2 (1)

PEF

Hana Beus


hana.beus@student.um.si

2024-04-17_Prodekani UM_OsimZan_46

FNM

Tjaša Karas


Namestniki članov Študentskega sveta Univerze v Mariboru

2024-04-17_Prodekani UM_OsimZan_04

EPF

Pina Slaček


pina.slacek@student.um.si

2024-04-17_Prodekani UM_OsimZan_35

FERI

Laura Drašček


laura.drascek@student.um.si

IMG_8103

FE

Grega Grajžl


grega.grajzl@student.um.si

članica

FT

Patricija Zorič


patricija.kelhar@student.um.si

070 699 770

2024-04-17_Prodekani UM_OsimZan_33

FGPA

Janik Premrov


janik.premrov@student.um.si

040 150 399

2024-04-17_Prodekani UM_OsimZan_16

FKBV

Klara Hriberšek


klara.hribersek1@student.um.si

041 585 681

2024-04-17_Prodekani UM_OsimZan_50

ŠD

Liza Škulj


liza.skulj@student.um.si

2024-04-17_Prodekani UM_OsimZan_52

FL

Nik Pušnik Bakšič


nik.pusnik@student.um.si

2024-04-17_Prodekani UM_OsimZan_45

FNM

Igor Jugović


igor.jugovic@student.um.si

član

FZV

Filip Bračko


filip.bracko@student.um.si

031 240 125

SSUM-5

FF

David Vozlič


david.vozlic@student.um.si

031 791 783

2024-04-17_Prodekani UM_OsimZan_43

FKKT

Anja Zaverla


anja.zaverla@student.um.si

 

član

FOV

Timotej Matej Zagorc


timotej.zagorc@student.um.si

SSUM-17

FVV

Tia Pavlović


tia.pavlovic@student.um.si
051 299 488

2024-04-17_Prodekani UM_OsimZan_19

PEF

Lenča Debeljak


lenca.debeljak@student.um.si

IMG_8096

MF

Sara Ćehić


sara.cehic@student.um.si
064 108 847

2024-04-17_Prodekani UM_OsimZan_42

PF

Nina Brezočnik


nina.brezocnik@student.um.si