Subscribe Now

Trending News

Dobrodošli

na spletni strani namenjeni predstavitvi postopka volitev v študentske svete fakultet  in volitev v Študentski svet stanovalcev Študentskih domov Univerze v Mariboru.
Volitve v študentske svete 2020/21 so zaključene.
Rezultate volitev lahko preverite na povezavi: https://ssum.um.si/rezultati-volitev/.

Volitve v študentski svet so tvoja priložnost, da se pridružiš skupnosti aktivnih študentov in postaneš predstavnik svojega letnika oz. študentskega doma.

V študentske svete je vsako leto izvoljenih skoraj 200 študentov, ki so predstavniki študentov na svoji fakulteti in študentskih domovih ter zastopajo mnenje ter skrbijo za interese študentov pri sprejemanju odločitev vodstva v zadevah, ki se tičejo študentov.

Postati študentski predstavnik je privilegij in čast, hkrati pa izziv in priložnost za karierno rast.

Kot predstavnik svojega letnika oz. študentskega doma in član študentskega sveta boš imel pomembno vlogo pri oblikovanju študija oz. bivanja in obštudijskih dejavnosti. Pridobil boš mnogo izkušenj in znanj, ki ti bodo koristile na karierni poti.

Na tej strani so zbrane vse informacije o volilnem procesu, postopkih za kandidiranje in poteku volitev.

Kako potekajo volitve?

Volitve razpiše prorektor za študentska vprašanja Univerze v Mariboru, praviloma v prvih dneh začetka novega študijskega leta. V razpisu so določeni pomembni datumi, npr. oddaja kandidatur, datum in način volitev, roki za konstituiranje ipd.

Volilna komisija za volitve študentov kandidature pregleda in pripravi seznam popolnih kandidatur. Seznami kandidatov in njihove predstavitve so nato javno objavljeni na tej spletni strani.

ZAKAJ NAJ KANDIDIRAM?

 

Odgovor na to zakaj postati član, kaj s članstvom pridobite in več o tem kaj študentski svet je in kdo je trenutni član, si preberite s klikom na povezavo.

Kdo lahko kandidira?

Kandidaturo lahko vloži vsak študent, ki ima aktiven status študenta na Univerzi v Mariboru.

Kandidirate s klikom na povezavo spodaj in izberete, ali želite postati član študentskega sveta na svoji fakulteti ali v študentskem domu ali oboje. Vnesite svoje podatke in oddajte kandidaturo.

Kandidirate lahko v tisto volilno enoto, ki zajema letnik v katerega ste vpisani. Volilne enote so navedene v obrazcu za kandidaturo in tudi v razpisu volitev.

Kandidaturo lahko vloži vsak študent, ki ima aktiven status študenta na Univerzi v Mariboru in hkrati biva v Študentskih domovih Univerze v Mariboru. Kandidirate lahko za predstavnika svojega študentskega doma, tj. študentskega doma v katerem bivate.

Teja Štrukelj

Prorektorica za študentska vprašanja Univerze v Mariboru


prorektor.student@um.si
02 23 55 377

Nataša Mesarič

Predsednica Volilne komisije univerze za volitve študentov


studentske.volitve@um.si
02 23 55 218 / 040 513 802