Subscribe Now

Trending News

Kandidati na volitvah

Na podlagi 3. 2. točke Sklepa o razpisu volitev v študentske svete članic in drugih članic Univerze v Mariboru, z dne 7. 10. 2020 je Volilna komisija univerze za volitve študentov na svoji seji dne 23. 10. 2020 sprejela Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur za člane študentskih svetov ter pozive k dopolnitvam.

Sklepe najdete na spodnjih povezavah: