Izdan je bil sklep o razpisu nadomestnih volitev v Študentski svet Univerze v Mariboru. Nadomestne volitve za člane ŠSUM potekajo za:

  • člane Študentskega sveta Univerze v Mariboru naslednjih članic UM: Filozofska fakulteta, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo.
  • namestnike članov Študentskega sveta Univerze v Mariboru naslednjih članic UM: Fakultete za varnostne vede, Fakultete za strojništvo, Študentih domov.

Za člana Študentskega sveta Univerze v Mariboru in namestnika člana Študentskega sveta Univerze lahko kandidira vsak študent posamezne članice, ki ima status študenta Univerze v Mariboru.

Posamezen kandidat vloži svojo kandidaturo na predpisanem obrazcu za kandidaturoskupaj z vsemi zahtevanimi prilogaminajkasneje do konca kandidacijskega postopka, to je do dne 19. 11. 2018, do 12. ure (datum in ura dospetja kandidatur), v zaprti kuverti v tajništvu članice, kjer kandidat kandidira, oz. v pisarni za sprejem pošte.

Kandidatura za člana Študentskega sveta Univerze v Mariboru mora biti naslovljena na posamezno članico, kjer kandidat kandidira, s pripisom: »Kandidatura za namestnika člana ŠS UM (navedba imena članice) – ne odpiraj!«.

Kandidatura za namestnika člana Študentskega sveta Univerze v Mariboru mora biti naslovljena na posamezno članico, kjer kandidat kandidira oz. na Študentske domove Univerze v Mariboru, s pripisom: »Kandidatura za namestnika člana ŠS UM (navedba imena članice oz. navedba Študentski domovi UM) – ne odpiraj!«.

Priloge: