Je pred tabo še ena seminarska naloga in ne veš, kje in kako poiskati ustrezno literaturo ali vire?

Univerzitetni iskalnik UM:NIK omogoča hkratno iskanje po elektronskih in tiskanih informacijskih virih, ki je uporabniku prijazno in preprosto.

Obsega bibliografske podatke več milijonov različnih elektronskih virov svetovnih založnikov ter tiskanih virov, ki so za izposojo dostopni v Univerzitetni knjižnici Maribor. Z UM:NIK-om je tako študentom Univerze v Mariboru po najkrajši poti in kolikor je mogoče hitro in kjer to omogočajo licenčni pogoji, zagotovljeno polno besedilo elektronskega vira ali informacija o zalogi vira v knjižnici. Kjer polnega besedila ali tiskanega gradiva ni, je omogočena storitev medknjižnične izposoje.

Dostop je možen z računalnikov, ki se nahajajo znotraj računalniškega omrežja univerze. Možen je tudi oddaljen dostop.

Priporočeno je iskanje v angleškem jeziku. V slovenskem jeziku se zaradi majhnega dela elektronskih del v slovenščini pretežno omejiš na tiskane informacijske vire.

UM:NIK lahko preizkusiš tukaj!