Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije razpisuje štipendijo za enega vlagatelja, ki bo v študijskem letu 2019/2020 vpisan v 1. letnik štiriletnega doktorskega študija na European University Institute (EUI), pri čemer zadnje leto študija financira EUI.

Za študijsko leto 2019/2020 štipendija vključuje:

  • mesečno štipendijo vključno z mesečnim dodatkom za zdravstveno zavarovanje v višini 1.415,00 EUR;
  • enkratni letni dodatek v višini 300,00 EUR za potne stroške.

Šolnina se ne plačuje.

Rok za prijavo je 31. maj 2019.

Prijava mora biti predložena Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana (s pripisom: vloga za 270. javni razpis).

Več informacij na spletni strani sklada!