Evropski tedni mladih, ki od leta 2003 potekajo vsaki dve leti, predstavljajo priložnost za predstavitev številnih možnosti, ki jih Evropska unija omogoča mladim, razprave o aktualnih temah za mlade in mladinski sektor ter praznovanju zgodb o uspehih.

Letošnji Evropski teden mladih bo že deveti zapovrstjo. Potekal bo med 29. aprilom in 5. majem 2019, osrednja tema letošnjih aktivnosti ETM pa je »Demokracija in jaz«.

Evropska komisija in nacionalne agencije programov Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota načrtujejo številne aktivnosti, ki vam jih bodo razkrili v prihodnjih tednih, trenutno pa vabijo vse organizacije, ki delujejo z mladimi za mlade (mladinske organizacije, mladinski centri, mladinski sveti na nacionalni in lokalnih ravneh, druge nevladne organizacije, javne in zasebne institucije, šole, fakultete in univerze itd.), da se jim s svojimi aktivnostmi pridružite v Evropskem tednu mladih 2019.

Okvir sodelovanja je enostaven. Vaša aktivnost naj:

  • poteka med 25. aprilom in 9. majem 2019,
  • naslavlja osrednjo temo ETM 2019 »Demokracija in jaz«,
  • vključuje mlade v pripravo in izvedbo aktivnosti.

Običajni primeri takšnih dogodkov so lahko okrogle mize in razprave, tekmovanja, kvizi, razstave, tudi športni in kulturni dogodki, flash mobi itd. Ko boste razmišljali o tem, kakšno aktivnost izvesti, ne pozabite, da bo Evropski teden mladih 2019 potekal tik pred volitvami v Evropski parlament – idealni čas za organizacijo aktivnosti na temo demokracije in vloge vseh nas v njej.

Kaj vam prinaša sodelovanje v Evropskem tednu mladih 2019?

Na nacionalni agenciji vam bodo zagotovili:

  • komunikacijsko podporo za informiranje in promocijo vaših aktivnosti,
  • promocijo vaše(ih) aktivnosti na nacionalni in evropski ravni (v sklopu evropske spletne strani Evropskega tedna mladih 2019),
  • možnost dogovora za obisk predstavnikov nacionalne agencije v vaši organizaciji.

Vašo zainteresiranost za sodelovanje v Evropskem tednu mladih 2019 javite na elektronsko pošto borut.cink@movit.si.

Več tukaj.