Univerza v Mariboru vabi na usposabljanja, ki bodo potekala v okviru projekta Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu.

Projekt INOVUP (Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu) je namenjen izboljšanju kakovosti visokošolskega izobraževanja. Visokošolskemu učnemu osebju in ostalim zaposlenim ponuja vrsto usposabljanj s področja visokošolske didaktike po vsej Sloveniji. Nacionalni konzorcijski partnerji projekta so Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem in Fakulteta za informacijske študije Novo mesto.