V četrtek, 23. maja 2019, bo v Vipavi potekala Nacionalna konferenca na področju kakovosti v visokem šolstvu v organizaciji Rektorske konference Republike Slovenije z naslovom Transformacija izobraževalnega procesa v dobi digitalizacije.

Letošnja Rektorska konferenca Republike Slovenije odgovarja na usmeritve Pariškega sporočila in naslavlja prav vprašanje transformacije izobraževalnega procesa v dobi digitalizacije. Vprašanje predrugačenja vzgojno-izobraževalnega procesa bo v uvodnem govoru, ki mu bo sledila diskusija, naslovil dr. Dominic Orr s predstavitvijo študije o tem, kakšne bodo značilnosti visokošolskega prostora v letu 2030.  V nadaljevanju bo potekal pogovor med prof. dr. Janezom Vogrincem in mag. Mitjo Jermolom, ki bosta soočila tehnologijo in človeka ter poskusila umestiti meje tehnološke podpore v prostor učenj.  V popoldanskem delu Rektorske konference bodo potekale štiri delavnice. Odprli bodo vprašanja razvoja in uporabe IKT orodij v učenju in poučevanju, motiviranja študentov v »spremenjenem« univerzitetnem okolju, odprtih izobraževalnih virov in dostopanja do znanja z uporabo inovativne tehnologije.

Program:

  • 9.30–10.00: Registracija udeležencev
  • 10.00–10.30: Pozdravni nagovori
  • 10.30–11.00: Plenarno predavanje »Transformation of educational process in digital era«
  • 11.00–12.30: Diskurz: Tehnologija in človek – meje tehnološke podpore v procesu učenja
  • 12.30–13.30: Kosilo
  • 13.30–15.30: Paralelno 4 delavnice: A. Razvoj in uporaba IKT orodij v učenju in poučevanju, B. Motiviranje študentov v »spremenjenem« univerzitetnem okolju in kako nam lahko pomaga učna analitika, C. Odprti izobraževalni viri, D. Inovativno s tehnologijo do znanja – načrtovanje učenja z vključevanjem digitalnih tehnologij
  • 15.30–16.00: Poročila z delavnic in zaključne misli

Na konferenco ste vabljeni zaposleni in študentje slovenskih univerz in drugih visokošolskih zavodov ter druga zainteresirana javnost, ki soustvarjate slovenski in mednarodni visokošolski prostor.

Univerza v Mariboru bo za prvih 30 prijavljenih zagotovila brezplačni avtobusni prevoz v Vipavo! Prijava je možna tukaj!

Več informacij tukaj!