Med 23. in 29. avgustom bodo na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko gostili Evropsko juniorsko računalniško olimpijado (EJOI 2019), ki bo potekala v organizaciji Zveze za tehnično kulturo Slovenije.

Tekom olimpijade imajo vse tekmovalne ekipe svojega vodiča iz države gostiteljice, ki jih spremlja in usmerja ves čas tekmovanja. Vabijo vas, da prevzamete vodenje ene od sodelujočih držav. Vodiči boste skupaj s tekmovalci nastanjeni v dijaškem domu Drava v Mariboru, vsi stroški bivanja in prehrane so pokriti.

Več informacij bo posredovanih zainteresiranim.

Prijave so možne na mailu: helena.lesar@zotks.si