Objavljen je razpis za vpis v podiplomske študijske programe za študijsko leto 2019/2020.

Na razpis za vpis se lahko prijavijo kandidati, ki želijo študirati na podiplomskih študijskih programih Univerze v Mariboru, in sicer ne glede na to, ali so v času oddaje prijave že zaključili predhodni študij ali ne. Prijavljeni kandidati morajo fakulteti do roka, ki ga ta določi interno, posredovati dokazila o zaključeni predhodni izobrazbi.

Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci

Kandidati se na razpis za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru prijavijo na fakultete Univerze v Mariboru, in sicer Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci v dveh rokih za prijavo, pri čemer bodo fakultete v drugem roku za prijavo ponudile le tiste študijske programe, na katerih bodo po zaključenem prvem roku ostala prosta vpisna mesta. 

  1. prijava: od objave razpisnega besedila do najkasneje 31. maja 2019.
  2. prijava: v kolikor bodo na posameznih študijskih programih ostala prosta vpisna mesta in jih bodo fakultete razpisale, se lahko kandidati prijavijo z drugo prijavo, in sicer od 8. julija 2019 do najkasneje 8. septembra 2019. Kandidati, ki nameravajo svojo prijavo oddati v drugem prijavnem roku, morajo upoštevati, da se vpisni postopek morda ne bo končal pravočasno.

Državljani Republike Slovenije in državljani držav članic EU

Slovencem in državljanom držav članic EU je na voljo le en prijavni rok. V kolikor bodo po zaključenem prijavnem roku fakultetam na študijskih programih ostala nezapolnjena vpisna mesta, jih lahko te ponudijo kandidatom v posebnem roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest.

  1. prijava: od objave razpisnega besedila do najkasneje 8. septembra 2019.
  2. prijava: V kolikor bodo po zaključenem prijavnem roku fakultetam na študijskih programih ostala nezapolnjena vpisna mesta, jih lahko ta ponudi kandidatom v posebnem roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest, ki bo trajal od 23. septembra 2019 do najkasneje 24. septembra 2019 do 12. ure.

Več informacij tukaj!