Ministrstvo za kulturo razpisuje javna razpisa za financiranje štipendij za dodiplomski študij in podiplomski študij v tujini s pričetkom v šolskem letu 2019/20.

Javni razpis za financiranje štipendij Ministrstva za kulturo za dodiplomski študij v tujini s pričetkom v študijskem letu 2019/20

Predmet razpisa je štipendiranje javno veljavnega dodiplomskega študija na tujih izobraževalnih ustanovah na področjih glasbene, intermedijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti, filma in kulturne dediščine ter na področju glasbe, baleta in plesa za posebno nadarjene.

Rok prijave je 20. 5. 2019.

Več informacij tukaj!

Javni razpis za financiranje štipendij Ministrstva za kulturo za podiplomski študij in izpopolnjevanje v državah izven držav članic Evropske unije s pričetkom v študijskem letu 2019/20

Predmet drugega razpisa so štipendije za podiplomski (druga ali tretja bolonjska stopnja) študij in izpopolnjevanje v državah izven držav članic Evropske unije na področjih umetnosti, filma, kulturne dediščine in na področju kulturnega menedžmenta s pričetkom v študijskem letu 2019/20.

Rok prijave je 20. 5. 2019.

Več informacij tukaj!