Veleposlaništvo Združenih držav Amerike je na svoji spletni strani objavilo Fulbright razpis za raziskovalno gostovanje v ZDA.

Fulbright je štipendijski program, namenjen doktorskim študentom in postdoktorskim raziskovalcem, ki se dela svojega izobraževanja udeležijo na gostovanju v ZDA.

Program vsako leto razpiše štipendije za naslednjo generacijo gostujočih študentov.

Za točne informacije glede posamičnega študijskega programa oz. institucije gostiteljice se je najbolje informirati na fakulteti, kjer opravljate doktorski študij oziroma post-doktorsko raziskujete. Izbrani kandidati bodo lahko, poleg sredstev iz tega natečaja, del sredstev pridobili tudi prek razpisa Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.

Razpis je odprt za vse znanstvene discipline, vloga se odda elektronsko, rok za vložitev pa je 25. julij 2019.

Več informacij, pogoji za prijavo in navodila za oddajo vloge so na voljo na tukaj!