Izpitno obdobje se hitro približuje, kar pa pomeni, da bomo kmalu lahko študenti s pomočjo študentske ankete izrazili svoje mnenje in vtise o profesorjih ter študijskem procesu! Da bomo vsi študentje dobro seznanjeni, kako in zakaj izpolnjujemo študentsko anketo, so v prvih dveh junijskih tednih poskrbeli študentski predstavniki.

Med 3. in 14. junijem 2019 je v avlah fakultet vseh fakultet Univerze v Mariboru potekala promocija študentske ankete, ki jo že tradicionalno pred zimskim in poletnim izpitnim obdobjem pripravlja Stalna delovna komisija za študijske zadeve Študentskega sveta Univerze v Mariboru skupaj s študentskimi sveti članic.

Namen promocije študentske ankete je, da se študente ozavesti, da študentska anketa predstavlja pomemben instrument, s katerim lahko študenti dosežemo želene spremembe in vplivamo na kakovost izobraževalnega procesa na Univerzi v Mariboru. Zato jo je potrebno izpolnjevati realno in iskreno, saj le to omogoča napredek. Študenti so tako iz pisala, ki je nujen pripomoček izpitnega obdobja, in študentskih predstavnikov izvedeli, kaj je študentska anketa in zakaj je pomembna, kje so ocene uporabljene, kako jo je potrebno izpolnjevati, kako je zagotovljena anonimnost …

V kolikor študentskega predstavnika nisi srečal ali pa imaš še vedno odprta vprašanja o študentski ankete, si lahko več o njej prebereš tukaj.

Študentski svet Univerze v Mariboru ti želi veliko znanja in uspehov na izpitih! Po končanih obveznostih pa ne pozabi na študentsko anketo in jo tako realno, kritično ter iskreno izpolni, ko so vtisi še sveži. In ne pozabi – tvoj prispevek = pogoj za napredek.

Foto: Blaž Črnič, Nina Katarina Bračko