Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo sklep o uskladitvi socialnih transferjev. Ti so se, na podlagi objavljenega indeksa rasti cen življenjskih potrebščin, v obdobju januar–junij tekočega leta zvišali, med omenjenimi transferji pa so tudi državna in Zoisova štipendija. Vse spremembe so stopile v veljavo s 1. junijem 2019.

Državne štipendije

Državna štipendija brez dodatkov glede na uvrstitev v dohodkovni razred znaša:

Dohodkovni razred
Povprečni mesečni dohodek na osebo (v evrih)
Osnovna višina za upravičenca do 18 let starosti (v evrih)
Osnovna višina za upravičenca nad 18 let starosti (v evrih)
1do 313,37
97,28194,56
2od 313,38 do 376,05
81,92163,84
3od 376,06 do 438,7266,56 133,12
4od 438,73 do 553,6351,20102,40
5od 553,64 do 668,5335,8471,68

Dodatki k državni štipendiji znašajo:

  • dodatek za bivanje: 81,92 EUR,
  • dodatek za uspeh, do katerega je upravičen študent, ki je v preteklem študijskem letu dosegel določeno povprečno oceno,
  • dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami: 51,20 EUR.

Zoisove štipendije po ZŠtip-1

Zoisova štipendija za vse štipendiste, ki ste pridobili štipendijo od vključno študijskega leta 2014/2015 dalje, mesečno znaša 143,36 EUR za študenta. Če se štipendist izobražuje v tujini, Zoisova štipendija mesečno znaša 286,72 EUR.

Dodatki k Zoisovi štipendiji znašajo:

  • dodatek za bivanje: 81,92 EUR,
  • dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami: 51,20 EUR.

Zoisove štipendije po starem ZŠtip

Zoisova štipendija za vse, ki ste pridobili štipendijo do vključno študijskega leta 2013/2014, mesečno znaša 104,22 EUR za študente. Če se štipendist izobražuje v tujini, Zoisova štipendija mesečno znaša 208,45 EUR.

Dodatki k Zoisovi štipendiji znašajo:

  • dodatek za vrsto in področje izobraževanja znaša 31,04 EUR,
  • dodatek za študijski uspeh znaša 21,05 EUR za študente s povprečno oceno najmanj 8,50 ali več in 38,81 EUR za študente s povprečno oceno najmanj 9,0 ali več,
  • dodatek za izobraževanje zunaj stalnega prebivališča za bivanje znaša 87,58 EUR,
  • dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami znaša 52,11 EUR.

Več informacij tukaj!