Do ponedeljka, 21. 10. 2019 lahko oddaš svojo kandidaturo. Postani predstavnik svojega letnika ali študentskega doma.

Študentski svet ima vsaka izmed fakultet Univerze v Mariboru, prav tako pa imajo svoj študentski svet stanovalci Študentskih domov Univerze v Mariboru.

Študentski svet fakultete je najvišji in edini predstavniški organ študentov na fakulteti. Člani študentskega sveta fakultete skrbijo za pravice študentov, sodelujejo v organih fakultete, organizirajo obštudijske aktivnosti za študente, ki nam popestrijo vsakdan, in ocenjujejo pedagoško usposobljenost profesorjev na fakulteti. Vsak študentski svet fakultete je sestavljen iz predstavnikov vsakega letnika, predstavnikov absolventov in predstavnikov doktorskih študentov.

Člani Študentskega sveta stanovalcev Študentskih domov Univerze v Mariboru skrbijo za pravice stanovalcev Študentskih domov Univerze v Mariboru, sodelujejo v organih Študentskih domov Univerze v Mariboru in organizirajo obštudijske aktivnosti za stanovalce. Študentski svet stanovalcev Študentskih domov Univerze v Mariboru je sestavljen iz predstavnikov študentskih domov. Več o študentskih svetih lahko prebereš na: 
http://ssum.um.si/o-nas/

 Kdo ima pravico kandidirati?

Pravico kandidirati na svoji fakulteti ima vsak študent, ki ima na ta dan status študenta Univerze v Mariboru.

Pravico kandidirati v svojem študentskem domu ima vsak študent, ki ima na ta dan status študenta Univerze v Mariboru in status stanovalca.

Obrazce najdeš na tej povezavi.