European University Institute (EUI) v Firencah za študijsko leto 2020/21 razpisuje študij v programih pravo, politične vede, zgodovina in ekonomija, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije pa za ta študij razpisuje štipendije.

Sklad štipendijo podeli za 3 leta 4 – letnega doktorskega študija, 4. leto. Šolnina za doktorski študij se ne plačuje, štipendija za študijsko leto 2020/2021 pa vključuje mesečno štipendijo vključno z mesečnim dodatkom za zdravstveno zavarovanje v višini 415,00 evrov in enkratni letni dodatek v višini 300,00 EUR za potne stroške. financira EUI.

Kako se prijaviš?

Najprej se moraš prijaviti na doktorski program na EUI. Rok za prijavo je 31. januar 2020, do 24:00 ure. Ta rok velja za izpolnitev prijavnega obrazca, predložitev referenc in vseh potrebnih dokumentov, ki so opisani na spletni strani EUI.

Do petka, 29. maja 2020, pa moraš posebej vlogo vložiti še za štipendijo, ki jo podeljuje Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.  Več o štipendiji in prijavi lahko prebreš na portalu e-Uprava ali pa tukaj.