V spletnem AIPS-u je vsem študentom študijskih programov 1. in 2. stopnje Univerze v Mariboru, ki imajo v tekočem študijskem letu veljaven status študenta, na voljo infografika, ki posamezniku omogoča lažje spremljanje napredovanja pri študiju. Prehojena študijska pot je prikazana z diagrami napredka in značkami za opravljene obveznosti. Podatki v infografiki so informativne narave.​

Vklop infografike

Infografika je integrirana v akademski informacijski podsistem Univerze v Mariboru. Vklop infografike je na voljo samo študentom s statusom.​ Študent z infografiko upravlja sam. Po prijavi v spletno mesto (z digitalno identiteto UM) jo vključi v zavihku Študij

Izkustvena krivulja

Svoj napredek lahko primerjate z izkustveno krivuljo preteklih generacij. Izkustvena krivulja je pripravljena za vsak študijski program ločeno in predstavlja večletno statistično povprečje doseganja ECTS uspešnih študentov.​ Prikazuje izkušnje študentov na študijskem programu, na katere vpliva veliko dejavnikov. V določenih primerih je možna odsotnost prikaza krivulje.