Univerza v Mariboru in program Erasmus+ vam omogočata krajše ali daljše študijske izmenjave na kateri koli izmed številnih partnerskih univerz po Evropi, ki vam omogočajo nepozabne študijske izkušnje v tujini.

Študenti se morate najprej do 15. marca 2020, prijaviti na matični fakulteti! Rok za oddajo elektronske prijave študentov na spletni strani Univerze v Mariboru https://studentexchange.um.si/ je 31. marec 2020.

Študijske mobilnosti se lahko udeležite na partnerski univerzi v eni izmed:

  • držav EU,
  • Islandiji,
  • Liechtensteinu,
  • Norveški,
  • Turčiji,
  • Severni Makedoniji ali
  • Srbiji.

V kolikor Velika Britanija ob izstopu iz EU ne bo sklenila sporazuma z EU o sodelovanju v programu Erasmus+, prijavitelji in udeleženci mobilnosti v Veliko Britanijo ne bodo upravičeni do prejema finančnih sredstev. Pogoji sporazuma o umiku 31. januarja 2020 navajajo, da bo Združeno kraljestvo še naprej sodelovalo v sedanjih programih Erasmus+ in Evropski solidarnostni korpus (ESC).

Študij na partnerski instituciji v tujini lahko/mora trajati najmanj 3 mesece in največ 12 mesecev. Na razpis je možno prijaviti mobilnosti z namenom študija v tujini, ki bodo izvedene od 1. junija 2020 do najkasneje 30. septembra 2021.

Osnovni pogoji

Na razpis se lahko prijavi študent, ki izpolnjuje osnovne pogoje za pridobitev statusa »Erasmus študenta«, ki jih določa program Erasmus+, da:

1. bo imel celoten čas študija v tujini aktiven status študenta na matični fakulteti Univerze v Mariboru,

2. bo v času študija v tujini vpisan najmanj v drugi letnik dodiplomskega študija na matični fakulteti UM,

3. skupaj s prijavljeno mobilnostjo na ta razpis, v času dosedanjega študija na isti stopnji študija (na katero bo vpisan v času študija v tujini), ne bo presegel maksimuma 12 mesecev skupnega trajanja mobilnosti (študija in prakse) v tujini v okviru programov Erasmus VŽU (2007-2013), Erasmus Mundus in Erasmus+.

Študent ima v okviru programa Erasmus+ možnost mobilnosti do skupaj 12 mesecev na vsaki stopnji študija, pri čemer se lahko udeleži študija in/ali praktičnega usposabljanja tudi večkrat. Študenti enovitega študijskega programa imajo možnost v času študija pridobiti finančno dotacijo za skupaj 24 mesecev izmenjave.

Erasmus izmenjava je polna dogodivščin in novih znanj, spoznavanja novih kultur in nepozabnih spominov. Opogumi se in se prijavi na nepozabno študijsko izkušnjo!

Seznam institucij in več o prijavnem postopku najdete v razpisu za sofinanciranje mobilnosti študentov z namenom študija v tujini v programu Erasmus + za študij v študijskem letu 2020/2021, ki je objavljen tukaj.

Za več koristnih informacij in napotkov obišči spletno stran, kjer boš našel vse kar potrebuješ za uspešno prijavo na študentsko mobilnost.