Subscribe Now

Trending News

Aktualno, Raziskovanje

Evalvacija študija na daljavo

V času hitrega širjenja okužbe z virusom SARS-Cov-2 je Univerza ves študijski proces pričela izvajati preko študija na daljavo. Čez noč smo bili postavljeni pred dejstvo, da je potrebno pedagoški proces izvajati oddaljeno, z uporabo spletnih učnih okolij (SUO; npr. MS Teams in Moodle).

Aktualno

Vloga za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka študentom

Vlogo lahko oddajo študenti in študentke rednega študija s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so po veljavnem Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) (Uradni list RS, št. 49/20), upravičeni do enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 150 eurov.

WordPress Theme built by Shufflehound. Študentski svet Univerze v Mariboru