Subscribe Now

Trending News

Predsedujoča Študentskemu svetu Univerze v Mariboru

Živa Ledinek

Živa Ledinek


ziva.ledinek@student.um.si
02 23 55 377 / 041 601 407

Člani Študentskega sveta Univerze v Mariboru

Andrej Šajher

FS

Andrej Šajher


andrej.sajher@student.um.si
031 893 235

Mojca Žlogar

PF

Mojca Žlogar


mojca.zlogar@student.um.si

Pia Mernik

FGPA

Pia Mernik


pia.mernik@student.um.si
031 696 205

Luka Oblak

MF

Luka Oblak


luka.oblak@student.um.si
041 705 566

EPF


Žan Dreisibner

FZV

Žan Dreisibner


zan.dreisibner@student.um.si
040 257 363

Eva Gider

FKKT

Eva Gider


eva.gider@student.um.si

Anja Pečoler

FKBV

Anja Pečoler


anja.pecoler@student.um.si

Katka Kokot

FT

Katja Kokot


katja.kokot@student.um.si
031 707 543

Nika Gaberšek

FVV

Nika Gaberšek


nika.gabersek@student.um.si
041 203 007

Lucija Dežan

FF

Lucija Dežan


lucija.dezan@student.um.si

Marina Đorđeski

FOV

Marina Đorđeski


marina.djordjeski@student.um.si
031 374 799

FE

Uroš Krošelj


uros.kroselj@student.um.si
041 998 897

FL

Gregor Bratina


gregor.bratina@student.um.si

Matic Bogolin

ŠD

Matic Bogolin


matic.bogolin@student.um.si

FERI

Davor Ornik


davor.ornik@student.um.si

PEF

Lara Šimon

FNM

Nina Lah

Namestniki članov Študentskega sveta Univerze v Mariboru

EPF


FERI


Klemen Srpčič

FE

Klemen Srpčič


klemen.srpcic@student.um.si
031 268 894

Sara Gojkošek

FT

Sara Gojkošek


sara.gojkosek@student.um.si
040 485 271

Nejc Hanžel

FGPA

Nejc Hanžel


nejc.hanzel@student.um.si

Nina Tojnko

FKBV

Nina Tojnko


nina.tojnko@student.um.si
041 605 920

Anja Urek

ŠD

Anja Urek


anja.urek1@student.um.si

FL

Luka Herman


luka.herman@student.um.si
041 751 701

Katja Zemljič

FNM

Katja Zemljič


katja.zemljic@student.um.si

Jošt Beguš

FZV

Jošt Beguš


jost.begus@student.um.si

Maša Jazbec

FF

Maša Jazbec


masa.jazbec@student.um.si

FKKT

Nika Petelinšek


nika.petelinsek@student.um.si
070 756 987

FS

Blaž Kalšek


blaz.kalsek@student.um.si
041 959 190

FOV

Tina Radovanovič


tina.radovanovic@student.um.si

FVV

Matic Štrukelj 


matic.strukelj@student.um.si

PEF

Valentina Bažika

MF

Lara Flogie

PF

Nina Kotnik