Subscribe Now

Trending News

Predsedujoča Študentskemu svetu Univerze v Mariboru

Teja Štrukelj

Teja Štrukelj


teja.strukelj@student.um.si
031 757 432

Člani Študentskega sveta Univerze v Mariboru

Andrej Šajher

FS

Andrej Šajher


andrej.sajher@student.um.si
031 893 235

Mojca Žlogar

PF

Mojca Žlogar


mojca.zlogar@student.um.si

Pia Mernik

FGPA

Pia Mernik


pia.mernik@student.um.si
031 696 205

Luka Oblak

MF

Luka Oblak


luka.oblak@student.um.si
041 705 566

Nomi Hrast

EPF

Nomi Hrast


FZV

Jure Deželak


Eva Gider

FKKT

Eva Gider


eva.gider@student.um.si

Anja Pečoler

FKBV

Anja Pečoler


anja.pecoler@student.um.si

Katka Kokot

FT

Katja Kokot


katja.kokot@student.um.si
031 707 543

Isidora Vulič

FVV

Isidora Vulić


FF


Marina Đorđeski

FOV

Marina Đorđeski


marina.djordjeski@student.um.si
031 374 799

FE

Luka Barbič


Samo Kumperščak

FL

Samo Kumperščak


Pina Grabar

ŠD

Pina Grabar


 

Davor Ornik

FERI

Davor Ornik


davor.ornik@student.um.si

DSC03563

PEF

Lara Šimon

Nina Lah

FNM

Nina Lah

Namestniki članov Študentskega sveta Univerze v Mariboru

EPF


David Mikek

FERI

David Mikek


Klemen Srpčič

FE

Klemen Srpčič


klemen.srpcic@student.um.si
031 268 894

Sara Gojkošek

FT

Sara Gojkošek


sara.gojkosek@student.um.si
040 485 271

FGPA

Aneja Lah


Nina Tojnko

FKBV

Nina Tojnko


nina.tojnko@student.um.si
041 605 920

Anja Urek

ŠD

Anja Urek


anja.urek1@student.um.si

Luka Herman

FL

Luka Herman


luka.herman@student.um.si
041 751 701

Jakob Razdevšek

FNM

Jakob Razdevšek


Jošt Beguš

FZV

Jošt Beguš


jost.begus@student.um.si

Maša Jazbec

FF

Maša Jazbec


masa.jazbec@student.um.si

FKKT

Nika Petelinšek


nika.petelinsek@student.um.si
070 756 987

Blaž Kalšek

FS

Blaž Kalšek


blaz.kalsek@student.um.si
041 959 190

FOV

Tina Radovanovič


tina.radovanovic@student.um.si

Mirche Milenkov

FVV

Mirče Milenkov


PEF

Valentina Bažika

MF

Lara Flogie

Nina Kotnik

PF

Nina Kotnik