Subscribe Now

Trending News

Kdo smo?

Študentski svet Univerze v Mariboru (ŠSUM) je organ Univerze v Mariboru, ki ga sestavljamo predstavniki študentov vseh fakultet in predstavnika stanovalcev študentskih domov, s čimer enakopravno zastopamo vse članice univerze. Delujemo po načelu “Od študentov za študente”.

Kaj delamo?

S1
Zavzemamo se za dobrobit študentov
 • Zastopamo pravice študentov.
 • Rešujemo problematiko, povezano s študenti.
 • Pripravljamo aktivnosti in dogodke z namenom kakovostnega in zabavnega preživljanja obštudijskega časa.
S2
Sodelujemo v organih in komisijah ter soodločamo
 • Podajamo svoje mnenje, predloge in pripombe.
 • Smo del organov in komisij na nivoju univerze in fakultete.
 • Poskrbimo, da je glas študenta vedno in povsod prisoten.
S3
Sooblikujemo prihodnost univerze
 • Sooblikujemo študijski proces in prispevamo k njegovi kvaliteti.
 • Prispevamo k študentu prijaznejšemu in kvalitetnejšemu študiju.

Kako delamo?

Člani Študentskega sveta Univerze v Mariboru se srečujemo na rednih, izrednih in korespondenčnih sejah, ki jih sklicuje in vodi prorektor za študentska vprašanja. Seje so javne, tako da se jih lahko udeležite vsi, ki za to izkažete interes.

Na sejah:

 • obravnavamo in dajemo mnenja o vseh splošnih, načelnih in posebnih vprašanjih visokošolske dejavnosti, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov,
 • podajamo mnenja o kandidatih za rektorja in k predlogom za kandidate za prorektorje,
 • volimo predstavnika študentov v upravni odbor univerze,
 • na predlog študentskih svetov članic predlagamo kandidate iz vrst študentov v delovna telesa organov univerze in komisij univerze,
 • se vključujemo v procese in aktivnosti samoevalvacije univerze,
 • načrtujemo obštudijske aktivnosti za študente,

Vabila in zapisniki sej so na voljo tukaj!

V medijih

Več o medijskih objavah o Študentskem svetu Univerze v Mariboru tukaj!

Študentski sveti fakultet in stanovalcev Študentskih domov Univerze v Mariboru

Študentski svet ima vsaka izmed fakultet Univerze v Mariboru, prav tako pa imajo svoj študentski svet stanovalci Študentskih domov Univerze v Mariboru.

Člani študentskega sveta fakultete skrbijo za pravice študentov, sodelujejo v organih fakultete, organizirajo obštudijske aktivnosti za študente, ki jim popestrijo vsakdan in ocenjujejo pedagoško usposobljenost visokošolskih delavcev na fakulteti. Na podlagi svojih izkušenj ti lahko svetujejo in pomagajo v zagati, v kateri se morda znajdeš ter s tem olajšajo študij. Študentskemu svetu predseduje predsednik študentskega sveta oziroma prodekan za študentska vprašanja, ki sodeluje z vodstvom in skrbi za aktivno delovanje študentskega sveta.

Člani Študentskega sveta stanovalcev Študentskih domov Univerze v Mariboru skrbijo za pravice stanovalcev študentskih domov, sodelujejo v organih študentskih domov in organizirajo obštudijske aktivnosti za stanovalce. Študentskemu svetu stanovalcev Študentskih domov Univerze v Mariboru predseduje predsednik študentskega sveta.

Pridruži se nam!

Si želiš soustvarjati študentsko okolje na fakulteti? Imaš željo sodelovati pri ocenjevanju in podajanju mnenja o kakovosti študijskega procesa? Si kdaj želel organizirati dogodek za študente na fakulteti? Vse te priložnosti in izzive ti ponuja sodelovanje v študentskem svetu fakultete, kjer lahko zastopaš študente in se zavzemaš za njih. Najdi prodekana na tvoji fakulteti in se pozanimaj o možnosti sodelovanja!

Monika Strauss

Študentski svet EPF

Monika Strauss

Prodekanica za študentska vprašanja EPF


monika.strauss@student.um.si
031 768 960

Klemen Srpčič

Študentski svet FE

Klemen Srpčič

Prodekan za študentska vprašanja FE


klemen.srpcic@student.um.si
031 268 894

Nina Tojnko

Študentski svet FKBV

Nina Tojnko

Prodekanica za študentska vprašanja FKBV


nina.tojnko@student.um.si
041 605 920

Študentski svet FERI

Davor Ornik

Prodekan za študentska vprašanja FERI


davor.ornik@student.um.si

Maša Jazbec

Študentski svet FF

Maša Jazbec

V. d. prodekana za študentska vprašanja FF


masa.jazbec@student.um.si

041 983 050

Študentski svet FZV

Patricija Lunežnik

V. d. prodekana za študentska vprašanja FZV


Študentski svet FNM

Neja Trontel

Prodekanica za študentska vprašanja FNM


neja.trontel@student.um.si
041 544 524

Jani Humar

Študentski svet FS

Jani Humar

Prodekan za študentska vprašanja FS


jani.humar@student.um.si
041 380 896

Študentski svet FKKT

Eva Gider

Prodekanica za študentska vprašanja FKKT


eva.gider@student.um.si

Anja Urek

Študentski svet stanovalcev ŠD

Anja Urek

Predsednica ŠSSŠD


anja.urek1@student.um.si

Teja Štrukelj

Študentski svet PF

Teja Štrukelj

Prodekanica za študentska vprašanja PF


teja.strukelj@student.um.si
031 757 432

Luka Oblak

Študentski svet MF

Luka Oblak

Prodekan za študentska vprašanja MF


luka.oblak@student.um.si
041 705 566

Vito Vodenik

Študentski svet FOV

Vito Vodenik

Prodekan za študentska vprašanja FOV


 vito.vodenik@student.um.si
040 128 755

Nika Gaberšek

Študentski svet FVV

Nika Gaberšek

Prodekanica za študentska vprašanja FVV


nika.gabersek@student.um.si
041 203 007

Študentski svet FL

Luka Herman

Prodekan za študentska vprašanja FL


luka.herman@student.um.si
041 751 701

Katka Kokot

Študentski svet FT

Katja Kokot

Prodekanica za študentska vprašanja FT


katja.kokot@student.um.si
041 799 113

DSC03563

Študentski svet PEF

Lara Šimon

Prodekanica za študentska vprašanja PEF


lara.simon@student.um.si
040 188 464

Študentski svet FGPA

Nastja Belak

Prodekanica za študentska vprašanja FGPA


nastja.belak@student.um.si