Študente obveščamo, da odsvetujemo uporabo vseh mobilnih aplikacij, ki posnemajo delovanje AIPS in od vas zahtevajo, da v aplikacijo shranite podatke svoje digitalne identitete na UM.

Ponudniki aplikacij lahko dajejo vtis, da gre za aplikacije Univerze v Mariboru (UM), zato študente opozarjamo, da aplikacija Leksi ni aplikacija UM in zato njeno uporabo odsvetujemo. Obveščamo vas tudi, da referati in IT podpora ne more nuditi podpore pri težavah, ki se zaradi uporabe tovrstnih aplikacij lahko pojavijo.

Iz razlogov, navedenih v citirani objavi, Univerza v Mariboru odsvetuje njeno uporabo, tudi podpore pri težavah, ki se zaradi uporabe imenovane aplikacije že pojavljajo, ne zagotavlja.

Univerza v Mariboru obvešča študente, da s to in podobnimi aplikacijami nima nič in se od njih ograjuje.