Na Mladinskem svetu Slovenije (MSS) v letu 2020 nadaljujejo z delovanjem instituta mladinskega delegata pri Organizaciji združenih narodov (OZN), s ciljem vključevanja mladih v globalne razsežnosti mladinskega delovanja ter spremljanja in izvajanja aktivnosti za uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja, ki so bili sprejeti v okviru Agende 2030 za trajnostni razvoj. 

Z namenom spodbujanja participacije mladih na mednarodni ravni objavljajo razpis za izbor mladinskega delegata pri (OZN). 

To so pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za mladinskega delegata:

  • starost od 18 do 29 let,
  • državljanstvo Republike Slovenije,
  • izjava o nekaznovanosti (za kandidaturo na razpisu ni potrebno pridobiti izpisa iz uradnih javnih evidenc; kandidati, ki bodo povabljeni na razgovor, pa bodo MSS morali dostaviti uradno potrdilo o nekaznovanosti),
  • izkušnje z delom v mladinskih organizacijah ali drugih organizacijah civilne družbe,
  • dobro poznavanje sistema Organizacije združenih narodov,
  • zelo dobro poznavanje angleškega jezika (strokovna/politična terminologija),
  • komunikacijske veščine,
  • samoiniciativnost,
  • seznanjenost z delom Mladinskega sveta Slovenije
  • zelo dobro poznavanje mladinske problematike v Sloveniji.

Prijavnico skupaj z morebitnimi prilogami pošljite najkasneje do petka, 14. februarja 2020. 

Več o prijavah in samem razpisu pa najdete tukaj