​Vsi dijaki in študentje, ki imajo pravico do subvencionirane vozovnice za javni potniški promet in so registrirani športniki, bodo s februarjem upravičeni do brezplačnega prevoza od doma do krajev vadbe, tekmovanj in drugih aktivnosti. 

Vozovnica Slovenija jim bo omogočala, da se bodo lahko brezplačno vozili na vseh drugih registriranih linijah javnega linijskega avtobusnega in železniškega prevoza v notranjem cestnem in železniškem prometu.

Prodaja vozovnic, ki bodo imele tudi vse kombinacije za registrirane športnike, se bo začela na prodajnih mestih enotne vozovnice, od 30. januarja 2020 dalje.​

V spodaj priloženem dokumentu najdete vse informacije o pogojih za pridobitev, načinu registracije in vse ostale pomembne informacije.

Priloga : Registrirani športniki – brezplačne vozovnice