Vlogo lahko oddajo študenti in študentke rednega študija s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so po veljavnem Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) (Uradni list RS, št. 49/20), upravičeni do enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 150 eurov.

V vlogi navedete vaše osebne podatke in vašo številko transakcijskega računa za nakazilo enkratnega solidarnostnega dodatka. Podatke iz vloge bo obdelovalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in jih bo preverilo v uradnih evidencah. Študentu/-ki, ki bo upravičen/-a do dodatka, se bodo sredstva solidarnostnega dodatka nakazala na transakcijski račun, zapisan v vlogi.

Vlogi najdete na naslednjih povezavah: