Glavnina letošnjega poletnega semestra je potekala ob podpori orodja Microsoft Teams, ki je tekom uporabe doživel več posodobitev. Izpostavljamo 5 funkcionalnosti, ki bodo v pomoč pri izvedbi videopredavanj in so morda ostale spregledane.

Microsoft Teams je programska rešitev, ki uporabnikom omogoča sodelovanje v spletnem okolju in je na UM dosegljiva v okviru digitalne identitete. Temelji na delu v Ekipah in Kanalih, kjer uporabniki komunicirajo, si izmenjujejo vsebino/datoteke in izvajajo videopogovore. Predstavljamo izbor funkcionalnosti za pomoč pri izvedbi videopredavanj:

  1. Dvig roke: najpogosteje tako udeleženci opozorijo izvajalca na željo po vklopu mikrofona, funkcionalnost pa se izkaže uporabna tudi pri izvedbi hitrega glasovanja (npr. simulacija TV kviza, kjer najprej odgovarja najhitrejša oseba). Udeleženci se namreč izvajalcu razporedijo po vrstnem redu, kot so dvigniliroke. 
  2. Pripenjanje zaslonov izbranih uporabnikov: uporabniki lahko na osrednje mesto zaslona pripnejo sliko izbranega udeleženca (npr. sliko kamere, deljen zaslon), ki se prikaže samo pri njih. Primarno je sicer na osrednji strani prikazan zaslon predstavitelja oz. udeleženca z aktivnim mikrofonom.
  3. Sprememba vlog udeležencem: organizator lahko ostalim udeležencem podeli vlogo predstavitelja ali jo le-tem odvzame. Predstavitelj ima pravice deljenja zaslona, vklop/izklop zvoka udeležencem in sprejem oseb iz čakalnice. Vloge ni možno spremeniti organizatorju.
  4. Izvoz seznama prisotnih: za izvedbo pedagoškega procesa je izredno pričakovana funkcionalnost tudi izvoz liste prisotnih udeležencev. Dokument z Excelovo preglednico lahko izvozi le organizator, in sicer zgolj tekom seje, ki je v teku. V preglednici so zabeleženi vsi udeleženci, ki so bili prisotni na srečanju (tudi osebe, ki so srečanje predčasno zapustile).
  5. Zaključek klica za vse: izvajalec tako zaključi sejo videopredavanja in prepreči situacijo, ko je za zaključek snemanja potrebno počakati, da vsi zapustijo okolje srečanja. Gumb je dosegljiv med nastavitvami srečanja (…).​
dvig roka.png

Več o orodju lahko preberete v Učnem stolpiču, kjer naj dete tehnična in didaktična priporočila, ali FAQ z najpogostejšimi vprašanji glede uporabe. Za demonstracijo uporabe smo dosegljivi na enem izmed kontaktnih kanalov Centra za podporo poučevanju UM.

ceter za pod.png

Več namigov, novic in aktivnosti Centra za podporo poučevanju UM najdete na spletni strani. ​