Izdan je Poziv za sofinanciranje stroškov delovanja in programov dela študentskih svetov članic Univerze v Mariboru v letu 2021.

Predmet poziva je sofinanciranje stroškov delovanja in programov dela študentskih svetov članic Univerze v Mariboru v letu 2021, z namenom:

  • zagotavljanja kakovostnega delovanja študentskih svetov članic, študentskih svetov letnikov ter sosvetov članic,
  • spodbujanja razvoja dejavnosti študentov Univerze v Mariboru s podporo kvalitetnim programom, ki prispevajo k prijaznemu in kvalitetnemu študiju ter vključevanje študentov v širši družbeni prostor.

Na poziv se lahko z ustrezno vlogo prijavijo študentski sveti fakultet članic Univerze v Mariboru ter Študentski svet stanovalcev Študentskih domov Univerze v Mariboru.

Vlagatelj mora vlogo na Poziv za dodelitev sredstev dostaviti na naslov: Študentski svet Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor ter v elektronski obliki na naslovkids@um.si, najpozneje do 27. 1. 2021 do 12. ure (datum in ura prispetja).

Priloga: