UM-FERI, Inštitut za Informatiko, je zadnja leta vključen v mednarodne projekte mešane mobilnosti (blended mobility) za študente. V preteklih letih so 4 študenti UM-FERI v projektu že sodelovali, sedaj razpisujejo sodelovanje za študijsko leto 2020/2021.

V študijskem letu 2020/21 bo projekt potekal v okviru projekta Zveze Evropskih Univerz (European University Alliance) ATHENA – http://www.athenaeuropeanuniversity.eu/, katere članica je Univerza v Mariboru.

V letnem semestru posameznega študijskega leta, študenti različnih držav (letos sodelujejo: Portugalska, Belgija, Nemčija, Grčija, UK-Škotska, Irak, Nigerija, Italija, Francija, Litva, Slovenija) sodelujejo pri izvedbi projektov, ki jih posredujejo praviloma Start-up podjetja.

Delo je organizirano tako, da se na začetku semestra študenti in predavatelji, ter predstavniki podjetji, sestanejo »v živo« v enem izmed evropskih mest in se organizirajo za delo na projektu. Zaradi situacije Covid-19 bo letos to prvo srečanje v celoti izvedeno na daljavo (online). Nato poteka delo na projektu do junija na domači inštituciji oz. študenti se povezujejo preko različnih platform in orodij in samostojno vodijo in izvajajo projekte. Ob zaključku projekta, sledi naslednji sestanek »v živo«, kjer se delo na projektih zaključi in se predstavi naročnikom, to je predstavnikom podjetij. Vsa komunikacija poteka v angleškem jeziku.

Uspešno opravljeno delo na projektu se oceni s številom ECTS ( običajno med 10 in 20 ECTS – odvisno od inštitucije in prevzetega dela. Za študijsko leto 2020/2021 je bil projekt v osnovi ovrednoten s 15 ECTS) in z oceno. Podatki se zapišejo v prilogo k diplomi. Po dogovoru s posameznimi  nosilci predmetov, pa se morda lahko nekatere študijske obveznosti delno ali v celoti nadomestijo z delom na projektu.

Udeleženci in rok prijave

UM ima v okviru projekta za študijsko leto 2020/21, 2 prosti mesti. Sodelujejo lahko študenti vseh študijskih programov in stopenj UM-FERI in ostalih fakultet  (VS, UN – 2. in 3. letnik, absolventi; MAG 1. in 2. letnik, absolventi), ki imajo potrebna znanja. Prijavite se tako, da svojo vlogo pošljete na elektronski naslov tatjana.welzer@um.si. Ob prijavi navedete svoje osnovne podatke, kratek CV – dosedanja izobrazba in izkušnje z mobilnostjo in motivacijsko pismo – nekaj stavkov zakaj ste se odločili za prijavo in pri katerem projektu želite sodelovati.

Izbor bo potekal na osnovi primernosti študijskega programa, letnika študija in stopnje (prednost bodo predvidoma imeli študenti UN in MAG, ter ITK, MK in RIT). Če bodo potrebni nadaljnji parametri za izbor, se bo upoštevalo motivacijsko pismo in CV. Rok za prijavo je 14.1.2020, o rezultatih pa boste obveščeni v roku 7 dni, po roku za prijavo.

Lokacija in stroški

Potne stroške in prenočišče pokrije projekt – stroški so praviloma povrnjeni po vrnitvi s srečanja, če je možno delno tudi prej. Delno je krit tudi strošek prehrane – podrobnosti bodo predstavljene sodelujočim študentom.  

Prvo srečanje bo, kot je že bilo napovedano zaradi Covid-19 potekalo na daljavo (online) – predvidoma v prvem tednu letnega semestra po 22.2.2021. Drugo srečanje bo potekalo predvidoma konec junija. Pričakujemo srečanje v »živo«, lokacija pa še ni izbrana.

Predlog projektov (dodatne informacije v priponki)

V letnem semestru 2020/2021 so razpisani 4 projekti, ki so jih posredovala Start-up podjetja iz Belgije. Opise so pripravila omenjena podjetja, ki so se sama odločila, kako podrobno bodo projekte predstavila v fazi razpisa projektnih mest, za partnerske institucije. Osnovne informacij o projektih so torej podane v pripeti datoteki, dodatne podrobnosti pa bodo predstavljene le sodelujočim študentom.

Za dodatne informacije se obrnite na prof. dr. Tatjano Welzer preko elektronske pošte: tatjana.welzer@um.si ali MS Teams.

Izberite izziv in v praksi preizkusite svoja znanja, delo v skupini in mobilnost. Vaše prijave pričakujejo do 14.1.2021.

PRILOGA

ATHENA Blended-AIM proposals 2020-21