Spoštovane študenti in študentke!

Vlada RS vsako leto do konca meseca januarja poda soglasje k razpisu za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe druge stopnje za naslednje študijsko leto, s tem pa se prične postopek za izvedbo prijave ter vpisa v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe druge stopnje , ki potekajo na podlagi Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12769).

To se v letošnjem letu prvič ni zgodilo, zato je takoj odreagiral tudi Študentski svet Univerze v Mariboru, skupaj s Študentskim svetom Univerze v Ljubljani in Študentskim svetom Univerze na Primorskem in kot odziv pripravil kritičen dopis, ki naslavlja vse posledice nesprejetja razpisa. Študentski sveti smo kot legitimen študentski predstavniški organ Univerz, opozorili na to, da lahko ta poteza resno prizadene dostopnost študija celotni generaciji mladih. Nepodano soglasje vidimo kot poseg v avtonomijo slovenskih univerz in v akademsko skupnost, saj je tako pomembne in obsežne spremembe potrebno sprejemati dolgoročno, strateško in premišljeno, na ravni univerz, ki imajo na tem področju popolno avtonomijo.

Predstavniki študentskih svetov to odločitev in onemogočanje ter omejevanje izobraževanja mladih strogo obsojamo in pozivamo vlado Republike Slovenije, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter vse odgovorne k nemudni odobritvi razpisa za vpis v študijsko leto 2021/22, vrnitev avtonomije univerzam in korektno sodelovanje s predstavniki študentov.

Z včerajšnjo potezo Vlada RS družbi neposredno sporoča, da znanje in izobraževanje ni več pomembno, predvsem pa ni definirano kot javna dobrina. Mnenja smo, da na znanju in mladih svet stoji, zato bi kot družba morali k temu stremeti z vsemi svojimi aktivnostmi. Onemogočanje in omejevanje izobraževanja mladih zato strogo obsojamo in od Vlade Republike Slovenije pričakujemo, da se v razpravo o študentskih temah vključi tudi študentske predstavnike univerz. Prav tako Vladi RS predlagamo, da v prihodnjem obdobju redno sklicuje Svet vlade RS za študentska vprašanja, saj ostaja nemalo odprtih pomembnih tem, povezanih s študentskim položajem, ki so potrebne kritične razprave.

Celoten dopis se nahaja v prilogi.

Prav je, da se študenti zavedamo aktualnih problematik in se ažurno ter kritično odzivamo. Trenutno je na to temo aktivna tudi peticija: https://www.akademska-skupnost.si/?fbclid=IwAR3PCU8wnD38mV9Co0HvhRkCDb0KdCOOs0BbgToL7vvFXkOmANxH4-p4Qjg

Lep pozdrav

Teja Štrukelj
Prorektorica za študentska vprašanja UM


PRILOGA: