Leto, ki bi ga morda lahko, po družbenem razkolu, primerjali z letom padca Berlinskega zidu, je v družbo vneslo še več priložnosti za družinsko nasilje, ki se (včasih ne tako zelo) tiho odvija za štirimi stenami.

Nasilje v družini je tabu, o katerem se v naši družbi, govori premalo. Ljudje ga bodisi ne prepoznajo ali pa se, zaradi lastnega neprijetnega občutka, o njem ne želijo pogovarjati in se izpostavljati, da bi pomagali žrtvam nasilja.

World Health Organisation (v nadaljevanju: WHO) opozarja, da vsaka tretja ženska na sveti doživi fizično ali spolno nasilje. Hkrati poudarijo, da je nasilje najpogostejša oblika kršitve človekovih pravic, a na žalost, najmanjkrat prijavljena. Tveganje za nasilje, predvsem nasilje v družini, se v času svetovnih kriz, kot je zdravstvena kriza v kateri trenutno smo, samo še povečuje. Žal tudi Slovenija ni svetla izjema prej omenjene statistke, saj je število žrtev nasilja v Sloveniji višje od svetovnega povprečja. Po podatkih iz 2018 je bila žrtev nasilja v družini vsaka četrta ženska. O stopnjevanju družinskega nasilja priča tudi krvavo leto 2020. V letu 2020 smo namreč v Sloveniji bili priča kar trem trojnim umorom, ki so se zgodili v družinskem krogu.

Zaradi vsega pričujočega je Kanadska organizacija ”Women’s Foundation” ustvarila nov mednarodni znak ”SignalForHelp”. Le-ta predstavlja gib roke žrtve, ki mimoidočega, na diskreten način prosi za pomoč.

V slovenskem prostoru je promocijo akcije izvedla Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem v sklopu projekta, ki ga vodijo pod nazivom: Reagiraj! Nisi sama – nisi sam. Slednji opozarja na vse oblike nasilja. Na zadevne teme organizirajo tudi gostujoča predavanja ter s tem osveščajo splošno javnost (nekatera si lahko ogledaš tudi na omrežju YouTube in Facebook). Prav tako pa redno, preko vsebin na socialnih omrežjih, opozarjajo na tabu nasilja in kako ga prepoznati.

Vir slike: www.policija.si

V kolikor na ulici ali med kakršnokoli drugo komunikacijo zaznate mednarodni znak za pomoč pokličite 113. Pri tem je pomembno, da žrtve ne izpostavljate. V kolikor pa ste sami žrtev nasilja lahko pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 11 55, ki obratuje 24 ur na dan vse dni v letu.

Upamo, da lahko tudi s širjenjem glasu med študenti, družbo spodbudimo k temu, da le-ta prične glasneje opozarjati na problematiko družbenega nasilja in premosti nevidno oviro, ki nas zadržuje v nevednosti in ignoranci.