Letos so študentje Društva varstvenih biologov – Biodiva in Društva študentov biopsihologije združili moči in pričeli z organizacijo Biološko-psihološke študentske konference. 

Konferenca bo potekala 9. in 10. oktobra 2021 v Kopru (prostori Univerze na primorskem, UP Famnit). Njene vsebine bodo ločene na biološki ter psihološki del, prispevke pa bodo razdelili na dela dodiplomske in podiplomske stopnje študija (glede na stopnjo študija tekom katerega je bilo delo pripravljeno). Strokovna komisija bo ocenjevala ustreznost prispevkov na podlagi kvalitete.

S konferenco želijo ponuditi študentom možnost, da razširijo svoje kompetence tako, da predstavijo svoja dela v obliki predstavitve ali posterja. Slednje bodo objavili v zborniku prispevkov konference, s čimer bodo udeleženci pridobili tudi eno izmed prvih referenc v COBISSU. Z željo po doseganju širokega razpona znanja, bodo na konferenci omogočili tudi predstavitve nalog v angleškem jeziku.

Na vsakem modulu bo največ 30 mest namenjenih ustnim predstavitvam. Nekatere predstavitve prispevkov bodo potekale tudi v obliki posterjev. Udeleženci lahko izberete, kakšno obliko predstavitve bi si želeli. Strokovna komisija bo poskušala upoštevati vaše želje, a se lahko izbira ustne predstavitve oziroma posterja zaradi lažje organizacije naknadno spremeni. Najboljši prispevki konference bodo nagrajeni. 

Izvedba konference bo potekala hibridno, pri čemer bodo ustne predstavitve potekale v živo na lokaciji in se prenašale preko Zooma. Predstavitve posterjev bodo skoraj zagotovo potekale preko spleta, v kolikor pa bo situacija z epidemijo COVID-19 dopuščala, bodo omogočili tudi predstavitve na lokaciji.

Prijave na konferenco so srede, 30. junija 2021.  Ob prijavi je obvezno oddati tudi povzetek ter izjavo vseh avtorjev. Vse dodatne informacije so na voljo na spletni strani (https://bio-psi-konferenca.famnit.upr.si/sl/registracija ).

Pasivna udeležba: Omogočena bo tudi pasivna udeležba. Način pasivne udeležbe bo znan naknadno, glede na situacijo z epidemijo COVID-19 in ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe. Prijave za pasivno udeležbo se bodo predvidoma odprle septembra 2021.

Več informacij o konferenci je na voljo na sledeči povezavi: https://bio-psi-konferenca.famnit.upr.si/sl/ .

Vabljeni!