Ob 46-letnici Univerze v Mariboru je danes, 21. septembra 2021 ob 11. uri potekala slovesnost DIES ACADEMICUS. Na slovesnosti so med drugim podelili nagrade in priznanja študentom za njihove izjemne dosežke. V nadaljevanju predstavljamo vse letošnje dobitnike nagrad.

Prejemnica Listine za razvoj obštudijskih dejavnosti je ŽIVA LEDINEK.

Živa Ledinek je študentka Medicinske fakultete UM. Že od prvega letnika je aktivna študentska predstavnica in v vseh šestih letih njenega dodiplomskega študija je aktivno prispevala k razvoju obštudijskih dejavnosti na več nivojih. V nadaljevanju navajamo nekaj iz zbirke njenega aktivnega študentskega življenja.

 • 2-letni mandat prodekanice za študentskega vprašanja MF.
 • Aktivno članstvo v Društvu študentov medicine Maribor.
 • Idejna pobudo za prenovo Etičnega kodeksa študentov MF UM ter ob tem ustanovitev projekta Mini Hipokratova prisega.
 • Študente zastopa v organih na nivoju MF UM in UM ter v komisijah senata MF in UM.
 • 11-mesečni mandat v.d. prorektorja za študentska vprašanja.
 • Aktivna tutorka tekom študija.
 • Sodelovala je pri organizaciji mnogih projektov (projekt Medimedo, projekt Epruvetka, projekt Cogito, projekt ZaŽivljenje in mnogi drugi).

Prejemnik Listine za naj prostovoljca študenta UM je FILIP BRAČKO.

Filip Bračko je študent 2. letnika 1. stopnje Fakultete za zdravstvene vede. Ukvarja se s prostovoljnim gasilstvom, v sklopu katerega opravlja raznorazne operativne ter preventivne naloge. V nadaljevanju navajamo zgolj del njegovih aktivnosti.

 • Prostovoljno operativno delo v Prostovoljnem gasilskem društvu Brezje.
 • Pomočnik poveljnika PGD Brezje za dihalne naprave in za prvo pomoč ter predsednik komisije za delo z mladimi (glavni mentor mladine PGD).
 • Udeležba in nagrade na mnogih tekmovanjih (med drugimi kviz gasilske mladine Mariborske gasilske regije v Pekrah /1. mesto/, tekmovanje za memorial Franca Florjančiča, tekmovanje za memorial Ribič Škof idr.).
 • Opravljenih ima mnogo tečajev, med drugim tečaj za specialnost »bolničar«, tečaj za specialnost »nosilec dihalnih naprav«.

Prejemnik Listine za pomembne kulturne dosežke je KRISTJAN VEBER.

Kristjan Veber je študent 2. letnika predšolske vzgoje na pedagoški fakulteti. Zelo aktiven je kot prostovoljec. Organiziral je že več dobrodelnih prireditev in akcij, tudi na državni ravni. V tem letu pa je izdal tudi otroško knjigo.

 • Izdal je knjigo (slikanico) Košček mojega srca.
 • Vodi humanitarni projekt Misija Človek. Izvedli so že več delavnic in zbrali ter predali dobrine pomoči potrebnim (Zavetišču za brezdomce, Materinskemu domu, starostnikom…).

Prejemnica Znaka Leona Štuklja je METKA LOBNIK.

Metka Lobnik je študentka 1. letnika 1. stopnje na Pedagoški fakulteti UM. Judo trenira že 11 let in se že od rane mladosti redno udeležuje tekmovanj tako na državnem kot na mednarodnem nivoju.

ŠPORTNI DOSEŽKI:

 • 3. mesto na Evropskem prvenstvu U23 (10. 11. 2020),
 • 1. mesto na Evropskem mladinskem prvenstvu (6. 11. 2020).

Prejemnik Plakete Leona Štuklja je JAN LOKAR.

Jan Lokar je študent 2. letnika 2. stopnje na Fakulteti za energetiko UM. Met kladiva trenira že vrsto let in se redno udeležuje raznih tekmovanj, tako na državnem, kakor tudi na mednarodnem nivoju.

ŠPORTNI DOSEŽKI:

 • 2. mesto met kladiva na Zimskem prvenstvu Slovenije v metih za člane in članice (28. 2. 2021).
 • 3. mesto met kladiva na Prvenstvu Slovenije za člane in članice (25. 7. 2020).
 • 3. mesto met kladiva na Atletskem pokalu Slovenije za člane in članice (4. 7. 2020).
 • 2. mesto met kladiva na Mednarodnem atletskem mitingu Maribor in Memorialu Iztoka Ciglariča v teku na 1500 m (23. 6. 2020).
 • 3.mesto met kladiva na 20. Mitingu Slovenske Bistrice ter Stepišnikovem memorialu v metu kladiva (13. 6 .2020).

Prejemnik Plakete Leona Štuklja je tudi TINO KOVAČIČ.

ŠPORTNI DOSEŽKI:

 • Državni univerzitetni prvak.
 • Udeležba na svetovni univerzijadi (olimpijskih igrah za študente).
 • 1. mesto na PCU svetovnem univerzitetnem prvenstvu v Rusiji.
 • Zmagovalec zaključnega državnega masters turnirja med člani.

Študentski svet UM vsem nagrajencem ob prejemu nagrade izreka iskrene čestitke!