Približuje se izpitno obdobje in za tiste, ki se prvo leto srečujete s študijskimi obveznostmi, smo pripravili nekaj nasvetov in pojasnil v povezavi s študentsko terminologijo.

Vsako študijsko leto je sestavljeno iz dveh semestrov, zimskega in poletnega. Konec vsakega semestra poteka izpitno obdobje, to je obdobje, ko pedagoški proces na fakultetah ne poteka. Zimsko izpitno obdobje je že za nami, približuje pa se poletno izpitno obdobje, ki letos traja od ponedeljka, 13. junija 2022 do petka, 8. julija 2022. Nato konec študijskega leta sledi še jesensko izpitno obdobje, ki traja od torka, 16. avgusta 2022, do ponedeljka, 12. septembra 2022.

V času izpitnih obdobij študentje opravljamo svoje študijske obveznosti na matičnih fakultetah. Proces opravljanja teh obveznosti pa se lahko razlikuje med posameznimi fakultetami. Poglejmo si nekaj načinov, kako lahko opraviš svoje študijske obveznosti:

KOLOKVIJI:

Nekatere fakultete članice Univerze v Mariboru svojim študentom ponujajo možnost opravljanja izpita v drugačni obliki, tako, da študent med študijskim letom pozitivno opravi dva kolokvija oziroma vmesna izpita. Če jih opravi s pozitivno oceno, se na izpitni rok prijavi zgolj zato, da se mu vpiše ocena, na izpitni rok pa ne pristopi.

Druga oblika opravljanja obveznosti s kolokviji je praksa tudi na več fakultetah članicah UM. Ta oblika kolokvijev izgleda tako, da se študent med študijskim letom ali v času izpitnega obdobja prijavi na kolokvij (običajno preko e-študija – odvisno od fakultete), ki ga mora opraviti oziroma pridobiti določeno število točk na kolokviju, da ima možnost pristopiti k izpitnemu roku.

PREDROKI:

Predrok je še ena oblika preverjanja znanja, ki ga prakticiramo na Univerzi v Mariboru. Predrok je po dolžini pisanja in obsegu snovi enak izpitnemu roku, a se le-ta običajno ne piše v času izpitnega obdobja oziroma datum predroka ni enak datumu izpitnega roka. To pomeni, da lahko pristopiš na predrok pred samim izpitnim obdobjem oziroma datumom izpita in svoje obveznosti opraviš prej. Če ti to ne uspe, imaš še vedno možnost pristopa na izpitni rok v tistem izpitnem obdobju.

IZPITNI ROKI:

Prijava na izpitni rok je elektronska, poteka preko spletnega sistema AIPS. Izpitnega roka se lahko udeležiš samo, če si na ta izpitni rok prijavljen. V Vsakem izpitnem obdobju je za vsako učno enoto razpisan vsaj en izpitni rok. Pozoren moraš biti, da se na izpitni rok prijaviš pravočasno, najbolje, da o roku prijave in odjave od izpitnih rokov poprašaš na svoji fakulteti. Prav tako morša paziti, da na izpitni rok, na katerega si prijavljen, tudi pristopiš. V nasprotnem primeru se ti onemogoči pristop tudi v naslednjem izpitnem obdobju.

Več o sistemu ocenjevanja znanja na Univerzi v Mariboru si lahko prebereš v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru: https://www.fs.um.si/fileadmin/Documents/FS/Studij/Informacije_o_studiju/Izpitni_sistem/2021-10-01_Pravilnik_o_preverjanju_in_ocenjevanju_znanja_na_UM__UPB_1__v_veljavi_od_1.10.2021.pdf